[1]
Trufanov, Y., Svyrydova, N., Parnikoza, T., Dovgiy, I., Chupryna, G., Sulik, R., Sereda, V., Khanenko, N., Cherednichenko, T., Mykytei, O., Kravchuk, N., Ingula, N., Fedash-KirsanovŠ., Kucheieva, I. and Svystun, V. 2016. Journal club. Cerebrovascular diseases: morbidity, mortality, risk factors, diagnostics and treatment. East European Journal of Neurology. 4(10) (Oct. 2016), 17-22. DOI:https://doi.org/10.33444/2411-5797.2016.4(10).17-22.