(1)
Trufanov, Y.; Svyrydova, N.; Parnikoza, T.; Dovgiy, I.; Chupryna, G.; Sulik, R.; Sereda, V.; Khanenko, N.; Cherednichenko, T.; Mykytei, O.; Kravchuk, N.; Ingula, N.; Fedash-KirsanovŠ.; Kucheieva, I.; Svystun, V. Journal Club. Cerebrovascular Diseases: Morbidity, Mortality, Risk Factors, Diagnostics and Treatment. EEJN 2016, 17-22.