(1)
Kravchuk, N.; Svyrydova, N.; Parnikosa, T.; Sereda, V.; Dovgiy, I.; Cherednichenko, T. Comorbidity in Cardioneurology. EEJN 2018, 14-19.