TRUFANOV, Y.; SVYRYDOVA, N.; PARNIKOZA, T.; DOVGIY, I.; CHUPRYNA, G.; SULIK, R.; SEREDA, V.; KHANENKO, N.; CHEREDNICHENKO, T.; MYKYTEI, O.; KRAVCHUK, N.; INGULA, N.; Fedash-KirsanovŠ.; KUCHEIEVA, I.; SVYSTUN, V. Journal club. Cerebrovascular diseases: morbidity, mortality, risk factors, diagnostics and treatment. East European Journal of Neurology, n. 4(10), p. 17-22, 20 out. 2016.