Chuprina, G., Parnikoza, T. and Bondarenko, A. (2017) “Therapy of migreni’s drugs”, East European Journal of Neurology, (5(17), pp. 20-26. doi: 10.33444/2411-5797.2017.5(17).20-26.