[1]
N. Kravchuk, N. Svyrydova, T. Parnikosa, V. Sereda, I. Dovgiy, and T. Cherednichenko, “Comorbidity in cardioneurology”, EEJN, no. 2(8), pp. 14-19, Dec. 2018.