1.
Trufanov Y, Svyrydova N, Parnikoza T, Dovgiy I, Chupryna G, Sulik R, Sereda V, Khanenko N, Cherednichenko T, Mykytei O, Kravchuk N, Ingula N, Fedash-KirsanovŠ, Kucheieva I, Svystun V. Journal club. Cerebrovascular diseases: morbidity, mortality, risk factors, diagnostics and treatment. EEJN [Internet]. 20Oct.2016 [cited 14Jun.2021];(4(10):17-2. Available from: https://neurology-jornal.org/index.php/journal/article/view/56